Žusenek
stolp
15.stoletje
Šentjur pri Celju, Dobrina pri Žusmu (Turn)
skromna razvalina

Stolp Žusenek (Sueseneck) je leta 1403 omenjen kot plemiški sedež (Suesennek das gesess), leta 1458 pa turn zu Suessenegk.

Kronologija