Žovnek I.
grad
12.stoletje
Žalec,Braslovče,Podvrh (Dobrovlje)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Žovnek (Sannegg) je rodni grad svobodnih gospodov Žovneških, kasnejših grofov in knezov Celjskih. Okoli leta 1130 in 1144 je omenjen nobilis Gebhard de Soune, grad pa izrecno šele leta 1278 kot castrum Sevnekke. Pozneje so se Žovneški preselili na celjski zgornji grad, Žovnek pa so upravljali njihovi vitezi, je pa tu leta 1453 umrl grof Friderik II. Celjski. Po smrti kneza Ulrika Celjskega leta 1456 so Žovnek pridobili Habsburžani, upravljali pa oskrbniki. Gospoščino in razpadli grad je leta 1799 kupil Niklas del Negro, leta 1814 pa Jožef Čokl pl. Ruhethal, ki je razpadajoči grad opustil in v dolini pozidal dvorec. Leta 1897 je Žovnek kupil baron Edmund Cnobloh. Pred drugo vojno je bil lastnik Žovneka celjski industrialec Westen. Leta 1532 je bil grad poškodovan v požaru in ga je Ahac Schrott temeljito prezidal, 1635 pa so grad zavzeli in oplenili uporni kmetje.

Kronologija