Žažemberk
grad
12.stoletje
Žalec,Prebold,Sv.Lovrenc (Burkeljčev hrib)
delni sledovi

Grad Žaženberk (Sachsenwart) je prvič omenjen leta 1265 kot castrum Sachsenwart. Grad je nastal verjetno že v 12. stoletju, upravljali so ga gradiščani. Žaženberk je omenjen še leta 1311 kot purch Sachsenwart. Za kralja Otokarja Češkega ga je varoval Teoderik s Stanga, leta 1270 ga je dobila grofica Agneza Vovbrška, pred letom 1320 v zastavno last Konrad Auffensteinski, leta 1341 je bil zastavni lastnik grof Ulrik Walsee, od leta 1363 pa so ga imeli celjski grofje. Žaženberk je bil uničen med boji za celjsko dediščino. Zadnjič je omenjen leta 1453.