Zreče I. - stari grad
grad
12.stoletje
Slovenske Konjice,Zreče
skromna razvalina

Stari zreški grad (Freudenberg) je bil pozidan konec 12. ali v začetku 13. stoletja. Leta 1224 je omenjen zreški vitez Ortolfus de Vreudenberch, leta 1273 vitez Popon, grad pa leta 1229. Freudenberg je bil krški fevd, pozidali so ga njihovi fevdniki gospodje Konjiški, ko so freudenberški vitezi izumrli, pa so ga s svojimi gradiščani upravljali krški fevdniki vitezi Soteški in gospodje Viltuški. Od leta 1337 so imeli grad gospodje Viltuški, od leta 1385 gospodje Devinski, nato grofje Walsee. Na gradu so kot kastelani omenjeni vitezi Soteški (Helfenbergi), leta 1377 Jurij, 1395 Ulrik in leta 1406 Jošt. Grad je razpadel konec 15. stoletja.

Kronologija