Zgornji Lanovž
dvorec
15.stoletje
Celje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Zgornji Lanovž (Ober Lahnhof) ga je v drugi polovici 15. stoletja imel Jakob Seidel iz Kamnika, nato v deželnoknežjem fevdu Jorg Paradeiser od leta 1527, Jakob Freiberger leta 1542, rodbina Strauss in od leta 1688 grof Avgust Thurn-Valsassi­na. Leta 1756 je Zgornji Lanovž kupil grof Rudolf Feliks Reising. Reisingom so sledili Maks Robida, po letu 1790 grof Vincenc Gaisruck, Jurij Knieberger do leta 1804, nato baron Avguštin Diennersberg in njegova hči Barbara Gadoll. Že kmalu je dvorec kupil Vincenc Krničnik, nato Simon Warthol in dediči, leta 1900 ga je imel Konrad Vasič, dve leti zatem Avgust Sušnik, zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno pa je bil trgovec Rakusch.

Kronologija