Zgornja Polskava
dvorec
17.stoletje
Slovenska Bistrica,Zgornja Polskava
ohranjen objekt

Ko so uporni kmetje leta 1635 požgali dvor v Zgornji Polskavi, ga je grof Sigismund Ludvik Dietrichstein pred letom 1642 prezidal v graščino Zgornja Polskava (Oberpulsgau). Prvotni dvor je leta 1606 imel zagrebški kanonik Baltazar Dvorničič, zatem od leta 1612 Friderik Szekely, od leta 1614 pa Erazem Dietrichsteinski. Dietrichsteini so leta 1744 stavbo prezidali v dvorec. Od leta 1778 so imeli gospoščino v zakupu gospoščinski upravniki, nato lastniki Pragerskega. Leta 1799 je dvorec z gospoščino kupil Franc Leopold Huster vitez Adlerskronski, nato so Zgornjo Polskavo imeli pl. Prothasiji in baroni Post, pred zadnjo svetovno vojno pa ga je posedoval grof Karel Chorinsky.

Kronologija