Zbelovo II.
graščina
16.stoletje
Poljčane,Loče pri Poljčanah,Zbelovo
ohranjen objekt

Sedež zbelovske gospoščine so že Pressingerji prenesli na graščino Zbelovo, ki so jo prezidali iz nekdanje lesene pristave. Leta 1580 je Franc Pressinger začel zidati zbelovsko graščino, z gradnjo pa je končal Jošt Jožef Thurn. Leta 1822 so Thurni prodali gospoščino Marku Maksu Pongratzu, nato je Zbelovo imela rodbina Walland.

Kronologija