Zavrč
dvorec
17.stoletje
Ptuj,Gorišnica,Zavrč
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Zavrč (Sauritsch) je nastal iz prvotnega dvora Jakoba Szekelyja z Borla, pozidanega konec 15. stoletja. Leta 1622 je dvor kupil ptujski trgovec Matija Qual­landro, sto let pozneje pa so ga njegovi dediči prezidali. Leta 1739 je Zavrč kupil Jožef Anton Kliess, leta 1781 ga je podedovala Cecilija pl. Lendenfeld, od leta 1792, ko je Zavrč kupil Tomaž Ulm, pa do konca druge svetovne vojne je dvorec imela rodbina Ulm. Zdaj so v dvorcu stanovanja, prostori kmetijskega kombinata in sedež občine.

Kronologija