Zalog
dvorec
17.stoletje
Žalec,Zaloška Gorica
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1988 so porušili razpadajoči dvorec Zalog (Salloch), ki ga je po letu 1672 zgradil grof Hans Schrottenbach. Po letu 1468 je na tem območju imel posest Štefan Hohenwarter z Ranšperka, leta 1672 pa je krški škof zaloško posest podelil grofu Hansu Schrottenbachu. Med lastniki so omenjeni še grof Anton Gaisruck od leta 1793, Kristijan pl. Leitner leta 1814, še isto leto Johann Steinmetz, na­to od leta 1831 njegov zet Alojz Jaut, Herman Schnitzler pl. Lindenstamm in od leta 1871 baron Karel Puthon. V lasti te rodbine je bil Zalog še pred leti.

Kronologija