Vurberk
grad
13.stoletje
Maribor,Spodnji Duplek,Vurberk
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Vurberk (Wurmberg) je prvič omenjen leta 1244 kot Wuermwerg. Pozidal ga je gospod Almerik Hollenburg, nato ga je dedoval Almerik Steuerberški, ki ga je leta 1244 zastavil Swikerju Hollenburškemu. Leta 1246 sta ga dedovala Erchinger s Hohenwanga in Hartnid Ptujski, slednji ga je še isto leto prejel v fevd. Grad in gospoščino so v imenu svojih gospodov upravljali gradiščani in drugi lastniki. Leta 1715 je Vurberk priženil grof Ignac Marija Attems in v lasti Attemsov je bil do leta 1885, nato je bil Vurberk v meščanskih rokah, od leta 1907, ko ga je od Dunajčanke Karoline Troll kupil grof Josip Herberstein, pa do konca druge svetovne vojne je bil ponovno v posesti Herbersteinov. Med prvo svetovno vojno so bili v njem begunci, pred 2. svet. vojno je bila v njem bolnišnica za pljučne bolnike, med vojno nacistična politična šola, februarja 1945 pa so ga bombardirala zavezniška letala.

Kronologija