Vransko
dvorec
16.stoletje
Žalec,Vransko
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

V 16. stoletju so predelali v dvorec Vransko (Franz), v katerem so biva1i mitniški zakupniki in njihovi uslužbenci. V njem je bila sprva mitnica na meji med Štajersko in Kranjsko, prvič omenjena leta 1422. Najprej je bila v sestavi ojstriškega, nato žovneškega gospostva. Leta 1492 je omenjen zakupnik mitnice Andrej Hohenwarter, leta 1508 jo je imel ojstriški oskrbnik Lenart Raumschussl, od leta 1524 Jurij in Krištof Raumschussla, od leta 1535 Jošt Limbarski, nato pa grofje Schrottenbachi v prvi polovici 17. stoletja. Pozneje so mitnico upravljali deželni uradniki, v stavbi je bila po letu 1778 pivovarna, med francosko okupacijo carinarnica, nato pa jo je leta 1846 kupil baron Nepomuk Gustav Wittenbach. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik graščine trgovec Golob iz Celja.

Kronologija