Volog
dvor
13.stoletje
Gornji Grad,Bočna ob Dreti,Volog
izginuli objekt