Vojnik
grad
12.stoletje
Vojnik,Tomaž nad Vojnikom
delni sledovi

Na gradu Vojnik (Hoehenegg) je do srede 13. stoletja gospodovala rodbina Vojniških, sorodnikov grofov Vovbrških in svobodnih gospodov Žovneških, omenjenih že leta 1164. Njihovega kastelana viteza Hugona srečamo v arhivskih virih šele leta 1240. Vojnik je omenjen še leta 1165 (Hoheneke). Ko je rod Vojniških leta 1241 izumrl, ga je imel do leta 1258 v fevdu štajerski deželni maršal Bertold Draneški (Treunski). Leta 1311 so ga tirolski grofje prepustili Haugu s Taufersa, leta 1319 je postal zastavni lastnik Konrad z Auffensteina, nato po letu 1331 grofa Ulrik in Eberhard Walsee. Leta 1363 so Vojnik podedovali grofje Celjski, ki so grad razdejali leta 1439 med fajdo s Habsburžani. Med celjskimi oskrbniki oz. gradiščani sta omenjena Rudolf s Plankenwartha od leta 1362 do 1388 in Ludvik Sachs med letoma 1412 in 1428. Zatem so gospoščino imeli Martin Duellacher pred letom 1510, Jurij Lindeški do leta 1541, Viktor Welzer z Lemberga in nekaj drugih.

Kronologija