Vitanje III.
dvorec
15.stoletje
Vitanje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Že pred letom 1404 je stal krški dvor (curia episcopalis), ki so ga v prvi polovici 16. stoletja prezidali v dvorec Vitanje, baročno predelali pa sredi 18. stoletja. Leta 1783 ga je od škofije kupil baron Marija Jožef Diennersberg, med poznejšimi lastniki pa so omenjeni še Jernej Ksaverij Schwarz leta 1785, isto le­to Janez Mihael Čiček p1. Vitanjski, vitez Maks Jožef Lenzendorf leta 1799, dokler ni po letu 1819 prešel v meščanske roke, od leta 1832 ga je imel Jožef Steinauer, od leta 1868 pa njegov zet Edvard Mulley. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik stavbe veleposestnik Kušar. V dvorcu je bil tudi sedež deželskega sodišča.

Kronologija