Vitanje II.- Novi grad
grad
13.stoletje
Vitanje
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Novi vitanjski grad (Weitenstein) je bil pozidan v zadnji četrtini 13. stoletja, sprva pa so ga upravljali viteza Viljem in Bertold Strassbergerja in krški ministeriali vitezi Vitanjski, nato pa po letu 1429, ko je rodovina vitanjskih vitezov izumrla, Tomaž Auer, od leta 1430 Martin Wagner, od leta 1434 vitez Staindorffer, 1436 Jošt Moshaimcr, 1439 vitez Lindeški, 1444 Ozvald Grolzheim, 1445 Hans Gradenegg, 1478 Anton Grassl, 1482 Andrei Golienz, do 1488 leta Henrik Leypacher, od leta 1488 pa Krištof Weyspriach. Od leta 1515 je Vitanje upravljal Ahac pl. Schrott z Žovneka, nato njegovi dediči, Hans Ludvik Wagen je gospoščino kupil leta 1603, Hans Galler jo je imel v najemu od leta 1607, okoli leta 1620 pa rodbina Lamberg. Grad so opustili po letu 1748, ko je vanj udarila strela.

Kronologija