Vitanje I.- Stari grad
grad
12.stoletje
Vitanje
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Stari grad Vitanje (Weitenstein) so pozidali krški škofje. Že leta 1107 je omenjen vitanjski vitez Marchwart de Witenstain. Med krškimi ministeriali so omenjeni še vitez Wito,ki umrl pred letom 1144, Adalbert de Witenstein leta 1144 in kasneje še več drugih. Na pomembnem krškem gradu je istočasno živelo več gradiščanov, med njimi je leta 1279 in 1305 omenjen Henrik Lušperški, med letoma 1287 in 1295 Henrik z Magendorfa, leta 1376 Ulrik Schenk, leta 1404 pa Konrad iz Globasnice, od začetka 14. stoletja tudi vitezi Lindeški. Leta 1201 je bil stari grad poškodovan med potre­som, a so ga obnovili. Do leta 1413 so ga upravljali vitanjski vitezi, nato pa kastelani s sosednjega, novega gradu. Stari vitanjski grad so opustili v začetku 17. stoletja.

Kronologija