Višnjegorski štok
dvorec
16.stoletje
Laško
ohranjen objekt

Žiga Weichselberger iz Višnje Gore, oskrbnik laške gospoščine in njen kasnejši zastavni lastnik, je dvorec sezidal v začetku 16. stoletja. Prvotni dvor je leta 1506 kupil Žiga Višnjegorski, poznejši lastniki pa so bili Jurij Karel Moscon od leta 1620, Johann p1. Renzenberg od leta 1700, sredi 18. stoletja pa je prešel v meščanske roke. Leta 1730 ga je kupil Ignac Murin, nato Jožef Franc Thurner, leta 1764 Rajmund Novak, 1776 duhovnik Janez Krstnik Ulčer, 1790 Franc Ksaverij Pirker, 1793 Franc Ksaverij Rath, nato so ga imeli Janez Karničnik in njegovi dediči, leta 1880 ga je kupila Jožefina Murgel, v začetku 20. stoletja pa trgovec Josef Czerny iz Trsta. Pred drugo svetovno vojno je bil lastnik industrialec Karl Hermann, ki ga je kupil leta 1910, po vojni je bil v nacionaliziranem dvorcu zdravstveni dom, sedaj pa sta v njem knjižnica in muzej.

Kronologija