Vine
gradič
17.stoletje
Vojnik,Nova Cerkev,Vine
ohranjen objekt

Gradič Vine oz. Majpigel (Weinbiichel) je bil pozidan v začetku 17. stoletja in je bil do leta 1791 last celjskega minoritskega samostana, ko jo je kupil Maks Pilc. Od leta 1808 je Vine imel dr. Johann Nepomuk Andree, od leta 1846 pa vitanjski graščak Jožef Steinauer, ki je posest združi1 z Vitanjem. Leta 1919 ga je Eduard Mulley prodal Blažu Kamenšku, tri leta pozneje pa ga je kupila Ana Piščanec. V lasti rodbine Piščanec je stavba še danes.

Kronologija