Viltuš I.
grad
12.stoletje
Maribor,Ruše,Spodnji Slemen (Tičnica)
razvalina

Vitezi Viltuški so v 12. stoletju pozidali grad Viltuš (Wildhaus), ki ga zgodovinske listine prvič omenjajo okrog leta 1193 kot castrum Wilthus. Do leta 1471, ko so Viltuški izumrli, so ga s svojimi gradiščani upravljali vitezi Viltuški, pomembna plemiška rodbina iz rodu deželnoknežjih ministerialov Mariborskih. Ko so izumrli, so gospoščino Viltuš podedovali Auerspergi s Turjaka in jo leta 1555 prodali sorodniku baronu Luki Szekelyju iz Ormoža, leta 1587 pa je Viltuš kupil baron Wolf Herberstein. Med poznejšimi lastniki so omenjeni še vitez Jurij Žiga Kacijanar, ki je gospoščino priženil in jo leta 1662 prodal grofu Hieronimu Starhembergu in od leta 1681 grof Jožef Rabatta. Grad Viltuš so leta 1515 zavzeli in poškodovali uporni kmetje, zato so ga lastniki gospoščine počasi opustili in pustili razpasti.

Kronologija