Viderčnek
stolp
13.stoletje
©marje pri Jelčah,Lemberg pri ©marju
delni sledovi

Stolp Viderčnek (Widerschneck) je bil plemičko seličèe enega od 1emberčkih kastelanov. V 17. stoletju naj bi bil last grofa Erazma Tattenbacha.

Kronologija