Verpete
dvorec
17.stoletje
Vojnik,Frankolovo
ohranjen objekt

Dvorec Verpete (Rephenhof) njegov predhodnik je omenjen leta 1580 kot last Hansa Seidla, nato pa je hitro menjal lastnike. Med njimi so bili bruški župnik Klemens Collin okoli leta 1615. Med letoma 1653 in 1693 je dvorec imela žička kartuzija, nato Janez Jožef Lukančič pl. Hertenfels, leta 1725 je dobila Verpete v fevd Katarina Stragge, od leta 1790 A . Reichhold, po letu 1809 Ignacij pl. Ressingen, od leta 1856 Karel Henn, od leta 1857 je bil graščak Luka Notar, leta 1876 je grof Kamilo Aichelburg prenovil stavbo, pet let pozneje pa jo je kupila soproga angleškega konzula na Reki, Alice Frančiška Faber. Do druge svetovne vojne je Verpete imel Sydney Georg Faber.

Kronologija