Velika Breza
graščina
16.stoletje
Laško,Mala Breza
ohranjen objekt

Velika Breza oz. Brezovec (Pirkenstein) je nastala iz leta 1542 izpričanega stolpastega dvora, plemiškega sedeža Sigmunda pl. Altenhausa. Med lastniki so bili še Hans Soteški omenjen leta 1542, Andrej Purschen leta 1593, Polydor de Montagnana leta 1595, baron Inocenc Moscon leta 1603, Jakob Gorter do leta 1647, nato jezuitski kolegij iz Gradca, jurklošterska kartuzija in drugi, pred drugo svetovno vojno pa Ciril Zelič.

Kronologija