Velenje
grad
13.stoletje
Velenje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Sredi 13.stoletja so gospodje Kunperški pozidali grad Velenje (Wollan).Grad je izrecno omenjen šele leta 1322, ko ga je Friderik Kunšperški prodal Herdegnu Ptujskemu.Vitez Hans Lichtensteinski ga je priženil leta 1370, leta 1437 ga je priženil Konrad s Kraigha. Med letoma 1477 in 1501 je bil graščak Žiga Lichtenberški, leta 1537 pa ga je Franc Lichtenberški podaril svojemu zetu Hansu Wagnu iz Bogenšperka. Leta 1598 je bil lastnik Boltežar Herič s Turna, leta 1603 ga je kupil Hans Ludvik Sauer s Kozjaka in v lasti te rodbine je bil do konca 18. stoletja. Leta 1797 je grad kupil Gabrijel Pauer, nato leta 1829 Edvard Trigler. Grof Hubert Harncourt-Unverzagt ga je imel od leta 1851, od leta 1858 je bil lastnik Karl pl. Adamovich de Csepin, leta 1918 pa je grad kupil grof Viljem Cornini-Cronberg iz Kromberka in ga imel do konca druge svetovne vojne. Grad je bil sredi 16. stoletja temeljito prezidan. V prejšnjem stoletju so grad obnovili.

Kronologija