Tvarog
grad
13.stoletje
Laško,Velike Grahovše (Plešivec)
delni sledovi

Na gradu Tvarog (Twarog) je kot lastnik leta 1246 omenjen vitez Prehtlinus de Twaroch, grad pa šele leta 1300 kot burg Twarg. Med letoma 1246 in 1268 nastopa salzburški kastelan vitez Rajnpreht (Prehtlin) Teroški, nato vitez Oton, že pred letom 1300 je Tvarog imel Rajnpreht Šperenberški, leta 1309 Henrik Gaberniški, med letoma 1316 in 1325 pa Vulfing Teroški iz rodbine Sperenberških. Kdaj je bil grad razdejan, ni znano.

Kronologija