Turnišče
dvorec
15.stoletje
Ptuj
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec je naslednik gradu Pogrenja. Prvič se omenja leta 1441 kot Tuernes. V 16. stoletju je bil v posesti Szekelyjev oz.njihovih dedičev. Posest je nato pred letom 1626 prešla v roke Herbersteinov, leta 1676 si je dvorec pridobila Suzana E. Thurn,ki je s svojim sinom Johanom Maksimiljanom grofom Thurn-Valsassina pozidala sedanjo stavbo. Kasneje je bila gospoščina zasežena in leta 1729 prodana baronu Anselmu pl. Fleischmannu,kasneje pa so se lastniki naglo menjavali. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana. V letih med 1953 in 1980 je bila v stavbi poljedelsko-živinorejska šola.

Kronologija