Turn v Hrastovcu
grad
13.stoletje
Velenje,Hrastovec
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Turn so pozidali gospodje Kunšperški, upravljali pa njihovi vitezi. Leta 1207 je omenjen vitez Richero de Turre, leta 1250 kunšperški vitezi Engelbert, Gundakar in Oton, leta 1255 Rudolf, leta 1257 Gundakar in leta 1278 Leopold. Leta 1296 so Turn­ski prodali svoj delež grofom Vovbrškim, po katerih so ga leta 1322 podedovali svobodni gospodje Žovneški in ga podelili v fevd svojim vazalom Turnskim. Leta 1439 je grad razdejal Jan Vitovec, vendar so Turn kmalu obnovili. Ko so Celjani izumrli, je bil deželnoknežji, do leta 1510 so bili na njem Turnski, nato vitezi Heriči od leta 1516. Leta 1635 so grad zavzeli uporni kmetje. Pred drugo svetovno vojno pa je bil lastnik gradu vitez Komersinsky. Danes so v njem stanovanja.

Kronologija