Trebnik
dvorec
17.stoletje
Slovenske Konjice
ohranjen objekt

Dvorec Trebnik (Triebenegg) nekdaj tudi Windischgratzova graščina. Že leta 1362 je omenjen dvor pod konjiškim gra­dom (hof vnder der vest ze Gonwiz). Leta 1395 je dvor s poroko z Nežo Freundenberško pridobil Henrik Auer (Awer), po letu 1412 pa so se po njem imenovali Ahac Trebniški in do prve polovice 17. stoletja njegovi nasledniki, baroni Trebniški. Leta 1621 je Trebnik kupil grof Hans Krištof Tattenbach in ga prezidal v dvorec, od leta 1692 je dvorec imela Žička kartuzija, leta 1828 pa ga je kupil knez Weriand Windischgratz. Po drugi svetovni vojni je bil v Trebniku dom ostarelih občanov (Lamprehtov dom), sedaj pa so v stavbi stanovanja.

Kronologija