Tabor
dvorec
16.stoletje
Vojnik,Višnja vas
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Tabor (Weichselstatten) je po letu 1524 pozidal Jurij Lindeški. Nato so ga imeli Hans pl. Dietriehstein od leta 1547, Štefan Sibenitschki od leta 1608, Matija Gačnik z Dobrne od leta 1619, s poroko so ga kmalu pridobili baroni Diennersbergi in leta 1802 Ignacij Pavel pl. Ressingen, ki je Tabor temeljito prezidal. Konec 19. stoletja je Tabor imel Friderik Berdais, posestnik iz Litije in lastnik Čreteža pri Mokronogu, pred drugo svetovno vojno so dvorec posedovali grofje Neuhausi, sedaj pa so v zanemarjenem in vsak dan bolj razpadajočem poslopju stanovanja.

Kronologija