Švarcenštajn
grad
14.stoletje
Velenje,Laze
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Švarcenštajn (Schwarzenstein) je posredno omenjen leta 1360 kot Swarczenstain, ko se je po njem imenoval vitez Oton (Ott Flaming de Swarczenstain), izrecno pa šele leta 1428 (vest Swarczenstain). Leta 1436 so ga celjski grofje podelili v fevd Andreju Triebeneggerju, leta 1441 Ulriku Moshaimerju, po letu 1534 pa je bil zopet v posesti Trebniških. Med lastniki so bili še Hans Ludvik Sauer iz Velenja od leta 1614, Hans Wagen po letu 1618, Jurij Schrottenbach od leta 1627, leta 1635 so ga zavzeli in deloma porušili uporni kmetje. Zatem so Švarcenštajn imeli grofje Gaisrucki od leta 1656 do 1682 in od leta 1720 do 1730, grof Ulrik Maschwander od leta 1682 do 1720, baroni Adlsteini od leta 1730, od leta 1785 baroni Diennersbergi, od leta 1798 Gabrijel Pauer in od leta 1805 Matija Kasesnik, leta 1849 pa je poslopje kupil kmet Boštjan Glušič.

Kronologija