Štrovsenek
dvorec
16.stoletje
Žalec,Gomilsko,Šmatevž
ohranjen objekt

Dr. Jakob Strauss je v drugi polovici 16. stoletja predelal nekdanji lovski dvor celjskih grofov v renesančni dvorec Štrovsenek (Straussenegg), nato pa je poslopje šlo iz rok v roke. Prvotni gradič je od leta 1467 imel v deželnoknežjem fevdu Jurij Leysser, Strauss pa ga je okoli leta 1585 na novo pozidal. Med poznejšimi lastniki so bili Straussov zet Andrej Tavčar od leta 1598, Gregor Matačič, Andrej pl. Gusk od leta 1642, med letoma 1681 in 1730 grofje Sauerji. Od leta 1730 ga je imela Marija Konstancija Pilpach, nato Lovrenc Schreckinger od leta 1742 in dediči, in več drugih. Pred drugo svetovno vojno pa je imel dvorec industrialec Ivan Čmak. Po vojni je bil v njem dom ostarelih, od leta 1971 pa so v njem poslovni prostori celjskega gradbenega podjetja.

Kronologija