Štatenberg II.
dvorec
17.stoletje
Slovenska Bistrica,Makole,Štatenberg
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Štatenberg (Statenberg) so pričeli zidati grofje Attemsi menda že leta 1696, dokončno zgrajen pa je bil med letoma 1720 in 1740. Za Attemsi so ga posedovali Franc Ludovik Blagotinšek pl. Kaiserfeld od leta 1809, nato Klavdij pl. Pittoni-Dannenfeld, knez Ferdinand Lobkowitz, Žiga Conrad, Pius pl. Buchau in družina Conradi od leta 1849, med obema vojnama pa rodbina Neumann iz Zagreba. Leta 1910 je del dvorca pogorel, a so ga kmalu obnovili. Leta 1940 kupila grofica in baronica Ana Marija van Durr, rojena von Krane;od leta 1942 do 1945/50 je bil v lasti njene hčere baronice in grofice. Nato pa so dvorec nacionalizirali. Leta 1989 ga je prevzela v upravljanje tovarna Impol, zdaj je v njem gostišče.

Kronologija