Šoštanj II.- Trški dvorec
dvorec
14.stoletje
Šoštanj
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Trški dvorec Šoštanj (Schonstein) je nastal iz celjskega dvora, omenjenega že v 14. stoletju. Ko so Celjani izumrli je dvorec postal deželnoknežji urad. Med upravniki so omenjeni Andrej Khreig leta 1470, Friderik Lamberger leta 1483 in 1502, 1491 Žiga pl. Lichtenberg, 1494 Boštjan Minndorfer in nekaj drugih. Med lastniki so omenjeni Hans Žiga Wagen leta 1597, Hans Karel Sauer leta 1622, baron Jurij Leopold Stadl 1629 in od leta 1681 grofje Thurn. Stavbo so leta 1635 zavzeli in oplenili uporni kmetje, leta 1734 pa je pogorela.

Kronologija