Šlifštajn
stolp
13.stoletje
Slovenske Konjice,Kamna Gora
izginuli objekt

Stolp Šlifštajn (Schliffstein) je sodil h konjiškemu gospostvu, nato pa ga je od leta 1527 imela žička kartuzija. Leta 1206 je omenjen Markwart de Boseth.

Kronologija