Šešče
dvorec
16.stoletje
Žalec,Šešče pri Preboldu
izginuli objekt

Dvorec Šešče (Schonbiehel) je pozidal Gašper pl. Saurau okoli leta 1600. Dvor so leta 1635 oplenili uporni kmetje. Med kasnejšimi lastniki so bili še Matija Graf pred letom 1619, Mihael Moffrin pred letom 1640, kmalu zatem grof Otto Schrottenbach, leta 1694 ga je kupil Johann Schweiger, nato grof Thurn ter leta 1727 baron Franc Miglio, ki je v prvi polovici 18. stoletja Šešče združil z gospoščino Plumberk.

Kronologija