Šentlovrenc
dvor
15.stoletje
Žalec,Prebold,Sv.Lovrenc
izginuli objekt

Dvor Šentlovrenc (St. Lorenzen) so od leta 1437 upravljali celjski, nato pa deželnoknežji fevdniki Hans, Viljem in Andrej Ratmannsdorferji. Plemiči Apfaltrerji so ga imeli v posesti konec 16. stoletja, nato Hans Finkhler, Marija Hostensteiner po letu 1632.

Kronologija