Svetinci
gradič
15.stoletje
Ptuj,Destrnik,Svetinci
izginuli objekt

Gradič Svetinci so posedovali Szekelyji kot deželnoknežji fevd že pred letom 1490. Stavbo so leta 1532 požgali Turki, a so jo baroni Szekelyji obnovili in okoli leta 1580 predali v upravo Francu Gregoriču, od leta 1676 pa so jo imeli baroni Leslie.

Kronologija