Svečina
dvorec
16.stoletje
Zgornja Kungota,Svečina
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Svečina (Witschein) je izrecno omenjen že leta 1336,vendar bolj podrobneje pa v 16 stoletju. Septembra 1532 so dvor požgali Turki, vendar ga je upravnik Hans Wucherer po letu 1537 obnovil. Leta 1629 pa so dvorec temeljito prezidali. V letu 1808 je dvorec prešel v posest šentlamberskega samostana. Zdaj je v njem srednja kmetijska šola,katera je imela v njem prostore že šred drugo svetovno vojno.

Kronologija