Studenice
grad
15.stoletje
Slovenska Bistrica,Poljčane,Studenice
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Ženski dominikanski samostan je do leta 1239 pozidala Zofija Rogaška. V začetku 16. stoletja so ga zaradi turških vpadov obzidali in zgradili grad Studenice (Studenitz). Grad je bil poškodovan med požarom leta 1788. Verjetno je bila prvotna stavba pozidana že konec 15. stoletja, dodatno pa so grajsko poslopje utrdili po letu 1515, saj so ga Turki leta 1478 in 1494 požgali, leta 1515 pa zavzeli kmečki uporniki. Leta 1827 je studeniško gospoščino kupil Martin Linner in jo še isto leto prodal Alojzu Sparowitzu.

Kronologija