Strmol
dvorec
15.stoletje
Rogaška Slatina,Rogatec
ohranjen objekt

Dvorec Strmol (Stermol) je bil zgrajen v 15. stoletju. Od leta 1436 ga je imel v celjskem fevdu Jakob Strmolski, od leta 1442 pa Hainreich Stermolar. Ahac Hertenfelder ga je imel od leta 1470, ko je deželnoknežji fevdnik, leta 1516 je bil lastnik Krištof Tumperger, od leta 1568 Hans Auersperg, od leta 1571 Elizabeta Alapi Frankopanska,od leta 1626 ko ga je kupil Jurij pl. Reising s Hartenštajna, pa so strmol posedovali baroni Reisingi. Leta 1730 ga je podedovala grofica Marija Izabela Petazzi, leta 1804 ga je kupil baron Jožef Wintershofen,leta 1807 grof Anton Attems,od leta 1848 pa do konca druge svetovne vojne pa so Strmol imeli knezi Windischgratzi. Danes so v dvorcu urejena stanovanja.

Kronologija