Stopnik II.
dvorec
16.stoletje
Žalec,Vransko,Stopnik
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Stopnik (Heggenberg) je omenjen leta 1335 kot hof under haus ze Hechenberck in leta 1444 kot hof under Heckenberg. Leta 1442 so grofje Stubenberški prodali dvor celjskim grofom, nato so ga imeli vsakokratni stopniški graščaki. Leta 1794 ga je kupil Simon Alexander, nato pa je dvorec šel iz rok v roke. Od leta 1823 ga je imel Jožef Omersi, od leta 1839 Franc Dvoršak, od leta 1843 Viljem Uhl, od leta 1847 Anton Vincenc Perko, konec 19. stoletja slovenjgraški notar Johann Tomschegg, ter drugi. Pred prvo svetovno vojno ga je imela rodbina Ograjenšek, pred drugo svetovno vojno je bil njegov lastnik Gregor Zahojnik, po njej pa družina Laznik. Leta 1986 je propadajoči Stopnik s posestvom kupil inž. Jože Kočevar iz Ločice.

Kronologija