Spodnji Majšperk
dvor
17.stoletje
Ptuj,Kidričevo,Apače
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Apaški dvor (Ambtmanshof) oz. Spodnji Majšperk (Unter Monsberg) so imeli grofje Lambergi, ki so ga leta 1662 prodali ptujskim trgovcem Quallandrom. Od leta 1682 so bili lastniki vitez Martin Schneeweiss, po letu 1732 grof Albreht Heister, po letu 1735 baron Rudolf Cramm, leta 1749 pa ga je priženil grof Anton Gaisruck in ga združil s Turniščem. Razpadajočo stavbo, ki so jo konec 19. stoletja so spremenili v pristavo in jo podrli leta 1926.

Kronologija