Soteska
grad
13.stoletje
Žalec,Studence (Marof)
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Na gradu Soteska (Helfenberg) so gospodovali krški fevdniki vitezi Soteški, ki so izumrli v 16. stoletju. Grad je omenjen leta 1350 kot fest ze Helfenberch. Pred letom 1330 je polovico gradu dobil v fevd sorodnik Ringel s Kozjega in jo prodal svobodnemu gospodu Frideriku Žovneškemu, ta jo je združil s polovico, katero je kupil od Alhocha Helfenberškega. Na gradu so ostali Soteški kot krški oz. celjski vazali. Leta 1340 so dobili grad v fevd svobodni gospodje Žovneški, po letu 1456 pa je bil deželnoknežja posest. Sotesko je leta 1439 iz maščevanja razdejal grof Friderik Celjski, saj naj bi Jošt Soteški umoril njegovo drugo ženo Veroniko Deseniško, a so grad na novo pozidali. Leta 1635 so grad napadli in oplenili uporni kmetje, leta 1720 ga je baron Johann Jožef Gabelkhoven prodal grofu Otonu Henriku Schrottenbachu, leta 1800 pa je razpadli grad kupil kmet Matija Škrlin, od takrat naprej je bil grad v kmečkih rokah.

Kronologija