Socka
dvorec
17.stoletje
Vojnik,Socka
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Socka (Einod) je že v začetku 15. stoletja omenjen kot dvor (leta 1403 hof in der Aynet). Leta 1404 sta dvor imela v fevdu Popel Vitanjski in Hans Windischgratzer, leta 1447 je omenjen Erasem von der Aynodt, leta 1497 pa uradnik v dvoru Aynad. Leta 1534 ga je dobil v krški fevd Anton Kienberger, leta 1542 ga je imela Apolonija pl. Altenhaus, leta 1579 Adam in Maksimilijan Schrott, leta 1601 pa Maksimi­lijan Freiberger. Sedanjo stavbo so verjetno pozidali v prvi polovici 17. stoletja, ko je bila v posesti baronov Raumschusslov. Nato so bill graščaki baroni Jaborneggi, od leta 1751 Marija Terezija pl. Diennersberg in od leta 1817 Ressingeni, ki so temeljito prezidali poslopje. V 19. stoletju so bili lastniki grof Artur Mensdorff-Pouilly od leta 1864, pred drugo svetovno vojno pa je bila Socka last Walterja Dickinsa. Po njej je bila nacionalizirana.

Kronologija