Slivnica III.
dvorec
15.stoletje
Maribor,Čreta
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec je prvič omenjen že leta 1378. Dvorec so v začetku 15. stoletja imeli gospodje Klochi, okoli leta 1480 ga je pridobil hrvaški plemič Jurij Kolonič, ki je leta 1493 predelal dvor v manjšo graščino. Leta 1582 so ga Koloniči predelali v renesančni dvorec Slivnico (Schleinitz). Od leta 1608 do 1738 so bili lastniki grofje Herbersteini. Leta 1635 so dvorec zavzeli in oplenili uporni kmetje. Po letu 1738 je bil lastnik Slivnice grof Franc Ludovik Khuenburg. Poznejši lastniki so bili od leta 1880 Herman Pauls, nato od leta 1900 Karel pl. Rudnicki. Od leta 1906 do konca druge svetovne vojne pa je bil graščak grof Franc Schonborn iz Starega Futoka.

Kronologija