Slivnica II.
grad
14.stoletje
Šentjur pri Celju,Gorica pri Slivnici,Turno
skromna razvalina

Grad Slivnica (Schleinitz) je bil omenjen v 14. stoletju. Spadal je v celjski fevd. Po izročilu naj bi bil lovski gradič celjskih grofov. Zadnjič pa je bil omenjen leta 1692, ko je žička kartuzija prodala grofu Leopoldu Gaisrucku svoj slivniški urad pri Žusmu.

Kronologija