Slivnica I.
grad
12.stoletje
Maribor,Slivniško Pohorje
delni sledovi

Slivniški grad (Burgsleunz) je bil verjetno pozidan že sredi 12.stoletja na deželno knežjem ozemlju. V prvih listinih srečamo kot njegovega lastnika ministeriala Guntherja de Sluniz leta 1173, leta 1292 Petra de Slewenc, med letoma 1305 in 1322 viteza Georga in njegovega sina Vlreicha von Slevntz. Posredno je grad prvič omenjen šele leta 1443, ko je bil lastnik gospoščine Friderik s Kleka. Grad naj bi že opustili v drugi polovici 14. stoletja.

Kronologija