Ruše
dvor
14.stoletje
Maribor,Ruše
izginuli objekt

Dvor Ruše (Rest) je omenjen leta 1328 kot hof Reust,nato leta 1407 kot ambt zu Rest in med letoma 1432 in 1446 kot zwen hof ze Rest. Blizu je stal tudi dvor Rosenauerhof, omenjen leta 1372. Po letu 1432 je oba dvora imel v fevdu Ulrik Schellenperger, sedem let pozneje pa sta bila vrnjena samostanu, ki je oba dvora združil.

Kronologija