Rudenštajn
grad
14.stoletje
Mozirje,Poljane
delni sledovi

Grad Rudenštajn (Rudenstein) je omenjen leta 1326 in 1350 kot veste Rudenstain, last altenburških vitezov. Ker so ga pozidali na ozemlju gornjegrajskega samostana, so ga morali v začetku druge polovice 14. stoletja podreti.

Kronologija