Rožemberk II.
dvor
15.stoletje
Celje,Šmartno v Rožni dolini,Rožni Vrh
izginuli objekt

Dvor Roženberk (Rosenberg) je omenjen leta 1436 (hof under dem purkstall Rosenberg), ko so ga dobili v celjski fevd vitezi Roženberški. V letu 1533 ga je posedoval Joerg Trebniški s Švarcenštajna in ga združil s to gospoščino, leta 1666 sta ga imela v deželnoknežjem fevdu barona Karel in Ludvik Gaisrucka. Leta 1805 ga je imel baron Ferdinand Diennersberg, nato rodbina Sunko, leta 1887 Karl Strucker s Prešnika, leta 1889 pa je v dvor oz. švarcenštajnsko pristavo udarila strela in ga zažgala.

Kronologija