Rogoza
gradič
17.stoletje
Maribor,Rogoza
ohranjen objekt

Gradič Rogoza (Rogeis) je nastal iz prvotnega dvora žičkega samostana, za rogoškimi vitezi so ga v 16. stoletju upravljali Kacijanarji. Dvor je nato imela žička kartuzija, ki je leta 1692 prodala urad Rogozo grofu Jožefu Rabatti.

Kronologija